800 กิโลกรัม

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDG-800AC CDG-800AC มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำหรับประตูบานเลือน รองรับน้ำ หนัก ประตูสูงสุด800 กิโลกรัม 17,900 5

1200 กิโลกรัม

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDG-1200AC CDG-1200AC มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำหรับประตูบานเลือน รองรับน้ำ หนักประตูสูงสุด 1200 กิโลกรัม 19,900 5

2000 กิโลกรัม

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDG-2000AC CDG-2000AC มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำหรับประตูบานเลือน รองรับน้ำ หนักประตูสูงสุด 2000 กิโลกรัม 24,000 5

3000 กิโลกรัม

ยี่ห้อ รุ่น รูปภาพ รายละเอียดแบบย่อ ขายปลีก ประกัน
commando CDG-3000AC CDG-3000AC มอเตอร์ประตูรีโมท COMMANDO สำหรับประตูบานเลือน รองรับน้ำ หนักประตูสูงสุด 3000 กิโลกรัม 37,000 5