VIDEO VIEWER AVTECH DOWNLOAD

VIDEO VIEWER  AVTECH DOWNLOAD

Video-Viewer 183 (ติดตั้งแล้วจะเปิดโปรแกรมตอนเปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เหมาะที่จะทำเป็นเครื่องบันทึกภาพ)

download Video Viewer 178   (ติดตั้งแล้วต้องเปิดโปรแกรมเอง เหมาะที่จะใช้งานทั่วไป (แนะนำ))\

Download Video viwer avtech  (สำหรับเครื่อง MAC)

โปรแกรม ดูกล้องวงจรปิด avtech ความสามารถสูง ดังนี้

สามารถดูภาพย้อนหลัง ผ่านทาง Internet ได้

สามารถ ดูกล้องวงจรปิด แบบ real time ผ่านทาง Internet ได้

สามารถ บันทึก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ของ  กล้องวงจรปิด แบบ real time ผ่านทาง Internet ได้

สามารถ Backup ข้อมูล ย้อนหลังผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

สามารถ ดูภาพได้ถึง 16 เครื่องบันทึก หรือ 256 กล้อง พร้อมกัน ผ่านทาง Internet ได้

สามารถ Update Server หรือ Upgrade Firmware ผ่านทาง Internet ได้


เกี่ยวกับ กล้องวงจรปิด สมุทรสาคร

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ระบบ กล้องวงจรปิด และ ประตูรีโมท ในพื้นที่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พระราม2 เอกชัย ในราคายุติธรรม บริการดี มีคุณภาพ โทร 087-7947773
เรื่องนี้ถูกเขียนใน AVTECH, กล้องวงจรปิด และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ปิดการแสดงความเห็น